Wieści z trzcianeckiego muzeum – odkrycie archeologiczne na placu targowym !

18 marca 2019 r. podczas ściągania nawierzchni, odsłonięte zostały fundamenty budynku. Po analizie źródeł znajdujących się w naszych zbiorach ustaliliśmy, iż jest to fundament domu rabina. Na mapie wykonanej przez Wiktora Stachowiaka, na podstawie dokumentów, list wyborczych z 1843 i 1844 r. oraz spisu członków Gminy Żydowskiej z 1833 r.  widzimy ów zarys (punkt E – stary dom rabina z 1820 r. i F – powiększony o nową dobudówkę już z 1882 r.) Zdaniem Piotra Alagierskiego archeologa z naszego muzeum – po odsłonięciu widoczne są ślady pożaru. Można mniemać, że są to ślady Nocy Kryształowej z 1938 r.

Do zbiorów muzeum trafi m. in. fragment zdobienia architektonicznego w postaci lwiej łapy, zamku do drzwi oraz odkryty w nieco innym miejscu hełm niemiecki, pochodzący z I wojny światowej.

Dla zainteresowanych: zdjęcie kwartału żydowskiego, pochodzące sprzed 1938 r. z widoczną jeszcze synagogą, do której uczęszczali  Żydzi nie tylko z Trzcianki ale i Wielenia, Krzyża, Białej, Jędrzejewa czy Górnicy.

Gmina Żydowska była dosyć liczna, dla przykładu w 1772 na 1.900 mieszkańców było 270 Żydów a w 1830 roku było ich już 863 na 3.747 mieszkańców.

                                                                           

Możliwość komentowania została wyłączona.