Promocja książki Ks. Łukasza Nowaka MS

W piątek 02.02.2018 r. w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej odbyło się spotkanie z Ks. Łukaszem Nowakiem MS autorem opracowania i tłumaczenia drugiego tomu Źródeł do dziejów Ziemi Trzcianeckiej, pt. „Kopiariusz dokumentów wydanych przez Andrzeja Radolińskiego dla klucza radosiewskiego (Radosiew, Gajewo, Górnica, Jędrzejewo, Runowo, Siedlisko) oraz miasta Radoliny  i okolicznych miejscowości w latach 1757-1772”.  Książka ukazała się dzięki sfinansowaniu przez Bibliotekę Parafialną w Trzciance.

Podczas promocji książki wystąpiła Szkolna grupa artystyczna Liceum Ogólnokształcącego, która swoim talentem uświetniła ten szczególny wieczór.

Ponad stustronicowa publikacja poświęcona jest w mniejszym stopniu samej Trzciance,
a głównie leżącym w jej pobliżu miejscowościom. Książka zawiera również szereg dokumentów dotyczących założonego w 1759 r. miasta Radolina, które w 1857 r. utraciło prawa miejskie. Uzupełniają ją 242 zapiski z rękopisów, indeks numeryczny i chronologiczny tych zapisków, indeks nazwisk oraz miejscowości.

„Jest to, w moim przekonaniu, jedno z cenniejszych źródeł staropolskich do historii wsi
w naszym regionie w drugiej połowie XVIII w. Dotyczy ono zarówno spraw majątkowych, jak i obyczajowych, pokazuje ponadto starania Andrzeja Radolińskiego o rozwój należących do niego dóbr”

– mówił podczas spotkania z czytelnikami w muzeum Ks. Łukasz Nowak MS.

Książkę można nabyć w cenie 20 zł w siedzibie Muzeum.

Kopiariusz 1757-1772

Możliwość komentowania została wyłączona.