Nowe eksponaty trzcianeckiego muzeum

 

Kontynuując prezentację kolejnych obiektów pozyskanych niedawno do zbiorów Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, pokazujemy dziś świadectwo zdania egzaminu mistrzowskiego przez trzcianeckiego sukiennika Ludwiga Spude, który stanął przed Powiatową Komisją Egzaminacyjną cechu sukienników w Czarnkowie 20 września 1862 roku. Z treści dokumentu wynika, że Ludwig Spude wykazał się zdolnością do samodzielnego prowadzenia rzemiosła sukienniczego, na co otrzymał przedmiotowe świadectwo. U dołu widnieją podpisy członków komisji egzaminacyjnej, w tym dające się odczytać nazwiska Appelt i Hellwig, oraz pieczęć lakowa z napisem w otoku: Kreis-Pruefungs-Commission in Czarnikau (w polu nieczytelny znak i częściowo zatarty wyraz: Handwerker?).

Warto zwrócić uwagę na ozdobny charakter wykonanego techniką litografii druku. Tekst jest otoczony dekoracyjnym obramowaniem (bordiurą), którego głównymi elementami są kartusze ze scenkami rodzajowymi pokazującymi wybrane rzemiosła. W lewej kolumnie są to: krawiectwo, bednarstwo, piekarstwo, ciesielstwo, kowalstwo; w prawej kolumnie: szewstwo, kołodziejstwo, stolarstwo, sukiennictwo, murarstwo. Między kartuszami pokazano jeszcze różne akcesoria związane z innymi zawodami i rzemiosłami, m.in.: kupiectwem, księgarstwem, brązownictwem, rybołówstwem, młynarstwem, konwisarstwem, tapicerstwem, rzeźnictwem, kuśnierstwem. Od góry bordiurę zamyka sylwetka pruskiego orła trzymającego w szponach wstęgę z napisem „Zeugnis” (Świadectwo), od dołu herb wielki Królestwa Prus, którego tarczę od dołu okala łańcuch ustanowionego w 1701 roku Orderu Orła Czarnego, niżej na postumencie widnieje dewiza królów Prus „Gott mit uns” (Bóg z nami).

Litografia (41,5 x 34 cm) została wykonana w zakładzie litograficznym Gustava Kleina w Nowogardzie, z prawej u dołu jest sygnowana przez litografa O. Rischa (?). Formularz tego świadectwa był wykorzystywany w różnych częściach Prus, o czym świadczą egzemplarze z innych powiatów tego królestwa.

Dokument można obecnie oglądać na wystawie stałej w naszym muzeum.

Możliwość komentowania została wyłączona.