Pieczęć ze zbiorów muzeum

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z obiektem muzealnym