Zapraszamy do muzeum! Darmowe zwiedzanie do 22 maja

 

Jeszcze tylko do 22 maja w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej można oglądać wystawy czasowe „Ziemia trzcianecka na dawnych mapach i planach” oraz „Tam gdzie spotyka się sacrum i profanum. Wiosenne ożywienie świata.”

Pierwsza z wystaw to zbiór dawnych planów i map ziemi trzcianeckiej, wśród których znajduje się plan sytuacyjny folwarku w Trzciance z 1815 roku – najstarszy znany obiekt kartograficzny dotyczący naszego miasta. Plan został wykonany przez królewskiego radcę budowlanego Johanna Friedricha Schmiedicke w skali około 1 : 500. Pokazuje dokładną lokalizację zabudowań folwarcznych po lewej stronie obecnej ulicy Grunwaldzkiej (patrząc w kierunku na Piłę), między mostkiem na rzeczce Trzciance a ulicą Ogrodową oraz po drugiej stronie ulicy Grunwaldzkiej przy wylocie drogi w kierunku Białej. Na planie widać dwór, dwa domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze (stajnię, obory, owczarnie, stodoły, spichlerz, browar, bielarnię). Na podwórzu były studnie i pompa. Za budynkami w kierunku północnym rozciągały się pola należące do folwarku, po południowej stronie drogi były ogrody folwarczne. Oryginalny plan (zorientowany południowo!) znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na wystawie można zobaczyć jeszcze kilkadziesiąt innych planów i map, w tym prawdopodobnie najstarszą polską mapę z zaznaczoną Trzcianką – mapę Polski, Wielkiego Księstwa Litewskiego i krajów ościennych rytowaną przez Bartolomea Folina i wydaną w Warszawie w 1770 roku.

Druga wystawa czasowa została w całości poświęcona obrzędom związanym z wiosną. Wraz z kolejnymi obiektami przedstawionymi na ekspozycji przechodzimy przez pierwszy dzień wiosny, Niedzielę Palmową, Wielki Tydzień, Wielkanoc, Śmigus-Dyngus aż do Zielonych Świątek. Głównym założeniem przy tworzeniu wystawy było zestawienie ze sobą tego co świeckie oraz tego co święte i pokazanie jak bardzo te dwie sfery przenikają się ze sobą. Informacje opisujące kolejne etapy świętowania zostały uzupełnione eksponatami, które pochodzą z Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz naszego muzeum, a także elementami dekoracyjnymi związanymi z obrzędami okresu wiosennego.

 Zachęcamy do skorzystania z możliwości zwiedzania po tak długim zamknięciu naszego muzeum. Czekamy na Państwa!  

 

Możliwość komentowania została wyłączona.