Z muzealnego kufra wspomnień…

Maria i Alojzy Szumilakowie

Małżeństwo Szumilaków przez prawie ćwierć wieku było związane z trzcianeckim szpitalem. Maria Szumilak z domu Krawiec urodziła się 13 czerwca 1933 roku we Lwowie. Po wojnie przeniosła się do Białej koło Trzcianki, gdzie ukończyła 7-klasową szkołę podstawową, po czym trafiła do Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance. Po zdaniu matury podjęła naukę na wrocławskiej uczelni. Przerwało ją jednak aresztowanie 21 listopada 1951 roku. Było ono związane z działalnością w młodzieżowej i antykomunistycznej organizacji Grunwald. Maria Krawiec przyjęła w niej pseudonim „Zdzisława”. Grunwald stawiał sobie za cel: gromadzenie broni na wypadek konfliktu zbrojnego, wykonywanie napisów oraz kolportowanie ulotek negatywnie opisujących PRL, prowadzenie działań restrykcyjnych wobec władz oraz nawiązanie kontaktu z innymi organizacjami antykomunistycznymi. Za taką działalność wraz z koleżankami i kolegami trafiła do więzienia.  Otrzymała wyrok 2,5 roku więzienia. Na mocy amnestii wróciła jednak do domu w grudniu 1952 roku. Z trudem udało jej się znaleźć pracę w Zakładach Mleczarskich w Trzciance oraz Pile. W 1954 roku Maria wyszła za mąż za ówczesnego studenta medycyny Alojzego Szumilaka. Przyjęła jego nazwisko. W roku 1956 wróciły wspomnienia, bowiem została niespodziewanie zwolniona z pracy. Po roku podjęła jednak naukę w Państwowej Szkole Położnych w Gorzowie, nie podając informacji o swojej przeszłości. Szkołę ukończyła w 1959 roku, po czym rozpoczęła pracę w trzcianeckim szpitalu, z którym związała się na lata. Maria Szumilak pracowała w trzcianeckim szpitalu jako położna do 1976 roku.

Ze szpitalem związany był również nieżyjący już dzisiaj mąż Pani Marii chirurg oraz wieloletni dyrektor szpitala w Trzciance w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Alojzy Szumilak urodził się 20 czerwca 1930 roku w Stryju w województwie stanisławowskim. Ojciec był oficerem Policji Państwowej, zaś matka księgową. W 1937 roku przeniósł się z rodziną do Wąbrzeźna, gdzie zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. W mieście przeżył II wojnę światową. Po niej również tutaj ukończył gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W latach 1950-1955 studiował medycynę na Akademii Medycznej w Poznaniu. Na studiach poznał swoją późniejszą żonę. Po zakończeniu edukacji w 1955 roku podjął pracę w szpitalu w Trzciance. Pracując na oddziale chirurgicznym uzyskał pierwszy oraz drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Od 1962 do 1975 roku był ordynatorem oddziału chirurgicznego w szpitalu, a w latach 1962-1975 pełnił również funkcję dyrektora placówki. Alojzy Szumilak włączył się w działalność samorządową. W latach sześćdziesiątych był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Trzciance. Pełnił opiekę medyczną na harcerzami w czasie letnich obozów. Po przenosinach do Jeleniej Góry w 1976 roku pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, kierownika działu Metodyczno-Organizacyjnego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Jeleniej Górze oraz Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jeleniej Górze.

Maria Szumilak, Stanisława Wojnicka, Stanisław Kutkowski

Możliwość komentowania została wyłączona.