Schron z okresu II wojny światowej

Podczas prac remontowych w budynku dawnego internatu przy ulicy Mickiewicza w Trzciance, natrafiono w ostatnich dniach na pozostałości schronu z okresu II wojny światowej. Schrony tego typu tzw. LSR (niem. Luftschutzräume) służyły obronie przeciwlotniczej ludności cywilnej. Pomieszczenia LSR  zakładano już od lat 30 XX w. jednakże intensyfikacja ich organizacji przypada na lata 1942-43. Wówczas to rozpoczęły się masowe naloty alianckie.

Trzcianecki schron jest typowym schronem przeciwlotniczym przeznaczonym do jednorazowego ukrycia się kilkudziesięciu osób. Do dnia dzisiejszego zachowały się elementy oryginalnego wyposażenia pomieszczenia. Są to masywne drzwi stalowe, z uszczelkami gumowymi, o działaniu przeciwgazowym. Do dzisiejszego dnia także można zobaczyć ciekawe elementy konstrukcyjne, takie jak: obniżone stropy żelbetonowe, mające za zadanie rozłożenie siły detonacji w przypadku bezpośredniego przebicia się bomby lotniczej, czy zamurowane okna pomieszczeń piwnicznych służące ochronie przed odłamkami i gazem.

Najciekawszym elementem schronu jest odsłonięty w trakcie remontu tunel ewakuacyjny, prowadzący poza obręb budynku w kierunku skarpy przy ulicy Polnej. Jest to żelbetonowa ,dość wąska i niska konstrukcja.

Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne napisy we wnętrzu schronu. W obiektach tego typu wykonywano je specjalną fluorescencyjną farbą , umożliwiającą orientacje w przypadku braku  oświetlenia. Budynki wyposażone w schrony LSR oznaczano również z zewnątrz, poziome białe strzałki wskazywały kierunek wejścia do schronu, mniejsze pionowe umieszczane przy fundamentach, wskazywały położenie schronu w obrębie budynku. Zbieg ten ułatwiał pracę służbom ratunkowym w przypadku zgruzowania budynku.

Istnienie schronu LSR nie jest jedyną ciekawą historią związaną z budynkiem dawnego internatu przy ul Mickiewicza. Sam budynek powstał w latach 30 XX w. W okresie III Rzeszy mieścił się w nim urząd celny.Bryła budynku jest przykładem ówczesnej architektury, mającej z założenia odnosić się do tożsamości narodu niemieckiego. Ciekawe zwieńczenia budynku są odwołaniem do gotyku i zakonu krzyżackiego.  W regionie największym budynkiem wybudowanym w tym stylu jest Szkoła Policji w Pile, stylizowana na zamek krzyżacki.

Schrony tego typu, niegdyś popularne wciąż znikają z naszego otoczenia, w wyniku licznych inwestycji co roku ubywa tych niemych świadków dramatycznej historii XX wieku.

Możliwość komentowania została wyłączona.