Odkrycie mezolitycznego obozowiska ludności zbieracko-łowieckiej

Na początku marca br. archeolog Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance odkrył nieznane stanowisko ze środkowej epoki kamienia. Jest to mezolityczne obozowisko ludności zbieracko – łowieckiej, wstępnie datowane na około 6000 lat p.n.e. Stanowisko zlokalizowane jest na wydmie w sąsiedztwie nieistniejącego jeziora w rejonie Smolarni gm. Trzcianka. Jest to klasyczna lokalizacja tego typu obozowisk. Na wydmach tego typu sedymentacja ustała już w IX tysiącleciu p. n. e. Wydmy posiadały wiele cech cenionych przez ludzi epoki kamienia. Ich wyniosłe formy pozwalały na obserwację okolicy, suche łachy piasku w sąsiedztwie źródeł wody były idealnym miejscem do zakładania obozowisk, wreszcie smagana wiatrem powierzchnia dostarczała narzutowych krzemieni, wykorzystywanych do wytwarzania narzędzi. Na ziemiach polskich znaleziska z okresu mezolitu są nieliczne. Obozowisko ze Smolarni jest drugim tego typu odkrytym na ziemi trzcianeckiej. Poprzednie odkrycie obozowiska mezolitycznego miało miejsce w latach 70 XX w. Na stanowisku pozyskano do tej pory interesujący materiał zabytkowy w tym narzędzia i rdzeń krzemienny. Niektóre pozyskane okazy są przepalone, inne to odpady po produkcji narzędzi i formy niedokończone. Wszystko to wskazuje na dłuższy pobyt człowieka w tym miejscu, być może cykliczny oraz produkcje narzędzi na terenie obozowiska. W związku z sytuacją panująca na terenie kraju organizacja badań nie była możliwa bezpośrednio po odkryciu, obecnie przygotowujemy się do podjęcia prac na tym interesującym stanowisku archeologicznym. Warto podkreślić, że odkryte stanowisko znajduje się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Trzcianka. MZN podjęło już rozmowy z Nadleśnictwem, dzięki którym udało się wypracować wspólny plan działania. Serdecznie dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Trzcianka za zrozumienie i przychylność dla naszej pracy. Na fotografii niektóre narzędzia krzemienne pozyskane w rejonie Smolarni.

SONY DSC

Możliwość komentowania została wyłączona.