Dzień Sybiraka

17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakował Polskę. Konsekwencją ataku był między innymi zabór Kresów Wschodnich przez ZSRR oraz wywózka wielu Polaków w głąb Związku Radzieckiego. W rocznicę sowieckiej agresji obchodzimy Dzień Sybiraka – święto upamiętniające zesłańców na Syberię.

Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć państwu historię, istniejącego od 17 września 1989 roku, trzcianeckiego koła sybiraków. Trzcianeckie koło jest częścią powstałego w 1988 roku Związku Sybiraków. Pierwszą prezeską koła była pani Regina Gałka pełniące swoje obowiązki w latach 1989-1997, kolejną prezeską została pani Teresa Kaczmarowska, która przewodzi lokalnej wspólnocie sybiraków do dziś. Początkowo koło zrzeszało 130 członków pochodzących z całego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Z inicjatywy trzcianeckiego koła powstały cztery tablice upamiętniające sybiraków. Znajdują się one w następujących kościołach: pw. Jana Chrzciciela w Trzciance (poświęcona w 2000 roku), pw. Serca Pana Jezusa w Bukowcu (2010 roku), pw. Marii Magdaleny w Czarnkowie (2012 roku) oraz pw. Franciszka Ksawerego w Kuźnicy Czarnkowskiej (2014 roku). Poza tym o losach zesłanych w głąb ZSRR sybiracy opowiadają w czasie wykładów i prelekcji. Równie ważnym elementem życia lokalnej społeczności sybiraków, na którą składa się dziś 31 osób, są cykliczne spotkania, świętowanie jubileuszy urodzin swoich członków, wzajemna pomoc oraz wycieczki i wspólne pielgrzymki. Równie ważny jest udział wspólnoty sybiraków w obchodach świąt państwowych i religijnych.

Z okazji Dnia Sybiraka chcielibyśmy życzyć całej lokalnej społeczności sybiraków dużo zdrowia oraz siły do prowadzenia dalszej aktywności na rzecz kultywowania pamięci o losie zesłanych na Syberię ludzi.

Możliwość komentowania została wyłączona.