Dzień Solidarności i Wolności

Dziś obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności. Ustanowione na pamiątkę porozumień sierpniowych 1980 roku święto przypomina nam o trudzie i determinacji wielu członków „Solidarności”, których działania doprowadziły do zmian ustrojowych w Polsce w 1989 roku i pośrednio do przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Porozumienia sierpniowe pozwoliły na zrzeszanie się pracowników w pozbawionym kontroli władz PRL Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Powstałą możliwość wykorzystali pracownicy trzcianeckiego Lubmoru i już 10 września 1980 roku rozpoczęli tworzenie struktur Solidarności w swoim zakładzie pracy. Kolejne organizacje związkowe w naszym mieście powstały w Przedsiębiorstwie Naprawy Taboru Leśnego, Spółdzielni Inwalidów, Państwowym Gospodarstwie Rolnym i innych zakładach pracy. W styczniu 1981 roku 25 przedsiębiorstw posiadało swoje organizacje związkowe, a liczba trzcianeckich działaczy Solidarności wynosiła około 5500 osób.

Stan wojenny przerwał oficjalne funkcjonowanie Solidarności i zmusił jej działaczy do politycznej aktywności w ukryciu. Internowania i inne represje, będące następstwem decyzji z 13 grudnia 1981 roku, nie złamały ducha Solidarności, a wytrwałość i walka członków NSZZ Solidarność o lepsze jutro sprawiły, że dziś możemy żyć w wolnej demokratycznej Polsce.

Możliwość komentowania została wyłączona.