Struktura własności

Prawo użytkowania: nieruchomości położonej w Trzciance ul. Żeromskiego 7, oznaczoną jako działka nr 1099/1 o powierzchni 0,1465 ha zabudowana budynkiem użytkowym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 433,50m2 i budynkiem użytkowym jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 136,30 m2.

Właściciel: Gmina Trzcianka, KW nr PO1T/00009808/4

  • Prawo użytkowania: nieruchomości położonej w Trzciance przy ul. Żeromskiego 36a, oznaczoną jako działki nr 1826 o pow. 0,0343 ha i 1827 i pow. 0,0066ha zabudowaną budynkiem muzeum o pow. użytkowej 368,0m2 oraz budynkiem użytkowym (garaż) o pow. użytkowej 13,80m2. Obiekt ten zwany potocznie „Burmistrzówką” jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 788/A. Budynek zbudowany z cegły ceramicznej pełnej, otynkowany na fundamencie z kamienia łamanego i cegły ceramicznej otynkowanej z zewnątrz i połowie piwnic.

Właściciel: Gmina Trzcianka, KW nr PO1T/00006859/5

Możliwość komentowania została wyłączona.