Rada Muzeum

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej

im. W. Stachowiaka

ul. Żeromskiego 7 i 36a

64-980 Trzcianka

'Zarządzeniem Nr 46/15 dnia 6 marca 2015 r. Burmistrz Trzcianki na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.) i uchwały nr XXXVI/361/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 maja 2001r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka Burmistrz Trzcianki powołał Radę Muzeum przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance.\n\nW skład członków Rady wchodzą następujące osoby:

Skład Rady na 2023-2027:

  1. Dorota Barczak,
  2. Wawrzyniec Sulewski,
  3. Zbigniew Maćkowiak,
  4. Marcin Walkowiak.

Przedstawicielem gminy Trzcianka w Radzie Muzealnej została pani Iwona Moraczyńska-Lilleeng.

Możliwość komentowania została wyłączona.