Zdjęcie z dawnego Niekurska

W ramach prezentacji najnowszych zbiorów naszego muzeum pokazujemy dziś rzadkie zdjęcie z Niekurska. Zdjęcie zostało wykonane około 1910 roku przez trzcianeckie atelier fotograficzne Geschwister Riedel, które miało siedzibę przy Lindenstrasse 15 (ob. ul. Żeromskiego). Zdjęcie pojawiało się już w trzcianeckich mediach społecznościowych, ale pozostawało nierozpoznane. Mając w rękach oryginał, mogliśmy odczytać napisy na tablicach wiszących po obu stronach drzwi sfotografowanego domostwa. Jedna z nich informuje, że jest to siedziba sołectwa (Schulzenamt Niekosken), druga, że w budynku funkcjonuje agencja pocztowa (Kaiserliche Postagentur). Na drzwiach wisi też tabliczka z numerem domu: 55.

Możliwość komentowania została wyłączona.