Zabytkowy foliał

W zbiorach  MZN znajduje się bardzo rzadka pozycja wydawnicza z dziedziny archeologii, historii naturalnej i historii Brandenburgii. Jest to pierwszy tom monumentalnej Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg wydanej przez Fryderyka Wilhelma II w Berlinie w 1751roku. Dzieło to na polecenie króla Fryderyka Wilhelma I napisał członek Pruskiej Akademii Nauk profesor Johann Christoph Bekmann (1641-1717). Szczególną uwagę zwracają liczne miedzioryty autorstwa Friedricha Gottlieba Bergera. Przedstawiają one min. zabytki archeologiczne oraz XVIII w. krajobraz kulturowy. Na rycinach tych zobaczyć można min. kręgi kamienne oraz rozmaite kamienie kultowe. Jest to ważne świadectwo obrazujące nam stan zachowania krajobrazu kulturowego, dziś nieistniejącego. Wiele z tych obiektów na szeroką skale zostało zniszczonych dopiero w XIX w. Pozycja ta, stanowiąca niewątpliwie ozdobę naszych zbiorów jest dość rzadka. Na zachodzie szczególnie w Niemczech znajduje się w zbiorach kilku instytucji państwowych i w kilku kolekcjach prywatnych. Sądząc po oznaczeniach wewnątrz okładki do naszych zbiorów egzemplarz ten włączył Wiktor Stachowiak w latach 40 XX w. W roku 2004 w Berlinie wydano reprint  Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg. Wspominania pozycja bibliofilska jest nie tylko unikatowa, stanowi też ciekawe źródło do badań nad rozwojem archeologii i pokrewnych dziedzin.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.