Z kart historii Trzcianeckiej Fabryki Mebli

Na zbliżający się wielkimi krokami weekend polecamy lekturę postu przybliżającego losy Trzcianeckiej Fabryki Mebli, która na początku swojej powojennej działalności funkcjonowała pod nazwą Państwowy Zakład Przemysłu Drzewnego nr 1 w Trzciance. Kierownikiem został Grandys, a zastępcą technicznym Bortkiewicz. Produkcję kompletów kuchennych i biurek rozpoczęto w styczniu 1946 r. w pomieszczeniach przy ul. Sikorskiego 3. Jednocześnie prowadzono usługi w zakresie stolarki budowlanej, a od lipca 1946 r. uruchomiono zakład przy ul. Żeromskiego 3.

Wcześniej, bo 8 listopada 1945 r. przystąpiono do zorganizowania zakładu nr 2 przy ul. Matejki 21. Kierownikiem został Stanisław Elegańczyk, a zastępcą technicznym Aleksander Misiurny. Uruchomienie zakładu nr 2 nastąpiło 1 lutego 1946 r. Produkowano różny asortyment, m.in. komplety kuchenne, pokoje stołowe, szafy biurowe, łóżka i łóżeczka. Stan zatrudnienia na koniec 1946 r. wynosił 76 pracowników, w tym 9 pracowników umysłowych.

Głównym problemem tamtych lat był brak materiałów i na tym koncentrowała się cała uwaga kierowników. Różnorodność produktów musiała zostać zmniejszona. Odczuwalny był także brak wykwalifikowanych pracowników.

W 1948 r. zakłady nr 1 i 2 zostały połączone w jeden zakład funkcjonujący pod nazwą Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Trzciance. Dyrektorem został Stanisław Elegańczyk, kierownikiem technicznym Aleksander Misiurny, a przewodniczącym nowo wybranej Rady Związków Zawodowych został Filipiak.

W 1949 r. dyrektorem zakładu został Aleksander Brodziak, a przewodniczącym Rady Zakładowej Franciszek Chwarścianek. Produkowano w nim szafy 3-drzwiowe w okleinie dąb, tapczany, fotele, biurka, stoły i płyty stolarskie. Pracownicy od tego roku pracowali na akord, niestety nie otrzymywali swoich wypłat w terminie. Problemem był także brak materiałów. Przy zakładzie działały organizacje polityczne i społeczne, np. Liga Kobiet.

1 stycznia 1962 r. Trzcianecka Fabryka Mebli, Złotowskie Fabryki Mebli w Krajence, Oddział Wronieckiej Fabryki Mebli w Krzyżu zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Trzcianeckie Fabryki Mebli z siedzibą dyrekcji w Trzciance. Organizacja połączonych przedsiębiorstw była dużym wyzwaniem, którego podjął się dyrektor Jan Górski oraz zastępca dyrektora do spraw technicznych Jan Grygiel. Głównym księgowym został Zenon Półjanowski, a kierownikiem zakładu Trzcianka Władysław Mleczek. Przy Fabryce działała orkiestra dęta, której pierwszy występ miał miejsce 1 maja 1948 r., kiedy to nieliczna grupa pracowników poprowadziła uroczysty pochód majowy pod nadzorem kapelmistrza Marcina Jędraszczaka. W następnych latach występy orkiestry uświetniały rozmaite miejscowe uroczystości.

Kolejne lata przyniosły uporządkowanie pod względem organizacyjnym oraz płacowym. Nastąpił znaczny wzrost wydajności pracy w stosunku do roku poprzedniego. Produkowano komplety stołowe, szafy, stoły i biblioteki wykończone w różnych odcieniach okleiny. Inwestowano w nowoczesne technologie, co pozwoliło poprawić jakość wyrobów. Przedsiębiorstwo z sukcesami brało udział w spartakiadzie, organizowało wczasy pracownicze nad morzem, kolonie letnie, spotkania w Zakładowym Klubie „Amico”, turnieje brydża sportowego, tenisa stołowego i siatkówki, a także posiadało żłobek w Trzciance i przedszkole w Krajence. Asortyment Trzcianeckich Fabryk Mebli był popularny poza granicami kraju. Szczególnie w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Holandii oraz Francji. To spowodowało wzrost zatrudnienia pracowników o prawie 15 %. Produkcja nieustannie się rozwijała, chociaż stałym problemem była nieterminowość wykonawców odpowiedzialnych za modernizację hal, a także strata czasu pracy spowodowana chorobami pracowników oraz pracą społeczną.

W 1970 r. nastąpiła zmiana na stanowisku głównego księgowego. Pełniącego dotychczas tę funkcję Zenona Półjanowskiego zastąpił Ryszard Sawiński. Za najlepsze wyniki osiągnięte w 1970 r. załoga otrzymała Sztandar Przechodni Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Kolejne lata to wzloty i upadki fabryki, w której w 1991 r. podjęto działania mające na celu prywatyzację. Była to szansa na jej przetrwanie w niepewnych czasach. Dyrektorem był wtedy Jan Kasprzak. Szczegóły przybliżone zostały w artykule Gazety Trzcianeckiej z 16 maja 1991 r. Niestety mimo starań zakład nie przetrwał i na stałe zniknął z krajobrazu Trzcianki – jego upadłość ogłoszono 19 września 1996 r.

Zachęcamy do uzupełniania brakujących opisów w galerii zdjęć.

Możliwość komentowania została wyłączona.