Święto Zmarłych

Święto Zmarłych to czas zadumy i wspominania naszych zmarłych. W ramach dzisiejszego wpisu chcemy wspomnieć postać Wiktora Stachowiaka, którego wysiłek pozwolił reaktywować trzcianeckie muzeum.

Patron naszego muzeum urodził się 19 grudnia 1889 roku w Marten-Dortmund w Westfalii. Mimo odebrania niemieckiej edukacji, polskie tradycje były szczególnie ważne dla Wiktora Stachowiaka, o czym świadczy między innymi jego zaangażowanie w działalność poznańskiego oddziału Związku Legionów Polskich. W dwudziestoleciu międzywojennym przyszły patron muzeum trudnił się między innymi konserwacją antycznych tkanin.

Do Trzcianki Wiktor Stachowiak przybył już w 1945 roku i od razu zaczął badać jej polską przeszłość regionu, poświęcając na to zadanie – jak sam pisał – „każdą wolną chwilę”. Niestrudzone poszukiwania źródeł – nie tylko na strychach, ale również w składach makulatury czy na śmietniskach – sprawiło, że dziś nasze muzeum posiada wiele cennych materiałów, które z pewnością bezpowrotnie przepadłyby, gdyby nie interwencja Stachowiaka.

Wysiłek Wiktora Stachowiaka został nagrodzony w 1958 roku, kiedy to został on odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto w tym roku w Trzciance znów zaczęło funkcjonować muzeum, którego Stachowiak został pierwszym kustoszem.

Możliwość pełnego oddania się pracy muzealnej pozwoliła przyszłemu patronowi muzeum na lepsze poznanie dziejów miasta i jego mieszkańców. Kwerendy w archiwach, korespondencja z innymi badaczami oraz opracowywanie zbiorów znacząco poszerzyły naszą wiedzę na temat regionu.

Stachowiak zmarł 4 kwietnia 1964 roku. Kilkanaście dni później Muzeum Regionalnemu w Trzciance nadano imię Wiktora Stachowiaka – co najlepiej świadczy o jego zaangażowaniu w badanie przeszłości oraz o sympatii, jaką cieszył się wśród mieszkańców miasta.

Kolejne pokolenia muzealników oraz regionalistów kontynuują misję Stachowiaka i możliwie jak najlepiej starają się zbadać i zachować dziedzictwo naszego regionu.

Możliwość komentowania została wyłączona.