Święto Chrztu Polski

Przyjęcie przez Mieszka I chrztu było wydarzeniem kluczowym dla kształtowania się polskiej państwowości. Znaczenie tego wydarzenia zostało podkreślone w roku 1966 zarówno przez władze kościelne organizujące obchody milenium chrztu Polski, jak i przez władze państwowe realizujące program obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

W celu upamiętnienia 1000-lecia polskiego państwa władze PRL w 1966 roku wyemitowały (mającą 3 i pół centymetra średnicy) srebrną monetę okolicznościową, której opis prezentujemy poniżej.

Awers:

w centrum monety znajduje się państwowe godło i legenda o treści: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1966. Na zewnętrznym otoku zamieszczono herby polskich miast wojewódzkich.

Rewers :

w centrum postać Mieszka I i jego żony Dąbrówki trzymających tarczę z piastowskim orłem. Nad postaciami legenda o treści: TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO, a pod nimi jej dokończenie określające nominał: ZŁ 100 ZŁ. Na rewersie znajduje się również nazwisko projektanta monety, czyli Józefa Gosławskiego.

Egzemplarz tej monety prezentujemy poniżej.

Możliwość komentowania została wyłączona.