Spotkanie w Rychliku

Dziękujemy Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół wsi Rychlik za gościnę w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rychliku. Odbyła się tam promocja albumu Fotograficzne wspomnienia mieszkańców ziemi trzcianeckiej 1945-1980 cz. III, którego jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie Rychlikowi. Atmosfera była rodzinna, śmiech przeplatał się ze wspomnieniami chwil, które nie wrócą. Całość zakończył druh Edward Joachimiak znaną przyśpiewkę, czym rozweselił zebranych gości.

Możliwość komentowania została wyłączona.