Spacerniak ulicami Trzcianki

Wczoraj z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, nasze muzeum zorganizowało grę miejską „Spacerniak ulicami Trzcianki”. W czasie jej trwania uczniowie rozwiązywali związane z tematyką stanu wojennego oraz „Solidarności” zadania, które były rozrzucone po całym mieście. O wprowadzonym czterdzieści lat temu stanie wojennym, informowały również rozwieszone w wielu punktach Trzcianki kopie obwieszczeń z 1981 roku, informujące o związanych ze wspomnianym stanem ograniczeniach. O działaniach „Solidarności” walczącej o wolną Polskę, przypominały natomiast wywieszone na naszym muzeum banery.

Zadania odwoływały się zarówno do wiedzy uczniów, jak i do ich kreatywności. Punktowane były poprawne odpowiedzi oraz czas wykonania wszystkich zadań. Po trwających nieco ponad godzinę zmaganiach wszystkie drużyny wróciły do muzeum i przedstawiły swoje rozwiązania. Czas przybycia każdej drużyny został zanotowany, a punkty skrupulatnie zliczone.

Spośród ośmiu szkół z naszego regionu na podium znaleźli się kolejno, na miejscu pierwszym uczniowie ze szkoły podstawowej w Rychliku, na miejscu drugim uczniowie z trzcianeckiego LO, a na miejscu trzecim uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 w Trzciance. Ceremonia wręczenia dyplomów i wyróżnień odbyła się dziś w muzeum, wtedy też rozdano nagrody dla każdej z drużyn. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Możliwość komentowania została wyłączona.