Promocja wydawnictw

W miniony piątek, 7 października 2022 r. w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej odbyła się promocja dwóch publikacji: 12 numeru Kroniki Ziemi Trzcianeckiej oraz książki Roberta Kraszczuka pt. „Znaleziska i informacje o zapinkach na Ziemi Wałeckiej i w jej okolicach”.

Kronika zawiera opracowania dotyczące dziejów Trzcianki i okolic, w tym katalog wykorzystywanych w dawnym rzemiośle tkackim przęślików znalezionych na ziemi trzcianeckiej, opis osiemnastowiecznej monstrancji z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Białej, omówienie tabeli statystycznej trzcianeckiego sukiennictwa z 1814 roku, dzieje Powiatowej Kasy Oszczędności Powiatu Noteckiego z okresu międzywojennego, historię działającej po wojnie m.in. na ziemi trzcianeckiej niepodległościowej organizacji Związek Byłych Partyzantów „Warta”. W Kronice jest również materiał poświęcony obchodzącej w roku bieżącym trzydziestolecie firmie Hydro, w kronikarski sposób podana historia Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Trzciance oraz omówienie projektu podręcznika do historii lokalnej w szkole podstawowej. W dziale wspomnień o zasłużonych mieszkańcach Trzcianki są biogramy zmarłych w ubiegłym roku Marii Gęsickiej, kierowniczce działu artystycznego MDK, oraz Grażynie Wiśniewskiej, prezesce Zakładu Inżynierii Komunalnej. Kronikę zamyka kalendarium wydarzeń za rok 2021.

Książka Roberta Kraszczuka, wałczanina, członka Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej jest katalogiem zapinek znalezionych na ziemi wałeckiej. Katalog uwzględnia również ziemię trzcianecką, skąd pochodzą opisane w dawnej literaturze i zachowane w zbiorach Muzeum Ziemi Nadnoteckiej brązowe zapinki z epoki rzymskiej. W sumie książka jest ciekawą opowieścią o dawnym osadnictwie, wpływach kulturowych i szlakach komunikacyjnych.

W części artystycznej spotkania wystąpił wrocławski duet imasleep – Filip Kazimierczak i Karol Kułakowski, będący na początku swojej artystycznej drogi młodzi muzycy, których połączyła Szkoła Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu. Dla Karola Kułakowskiego była to okazja do zaprezentowania swojej twórczości w rodzinnym mieście.

Zapraszamy do muzeum przy ul. Żeromskiego 7, gdzie można kupić te i inne wydawnictwa dotyczące historii i kultury naszego regionu.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.