Prace budowlane

Przy budynku Muzeum trwają prace budowlane polegające na wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych. Roboty wykonywane są ze środków, które nasza placówka otrzymała z konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie    i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. Konkurs został ogłoszony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Nasza placówka otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie  15.000 zł, a Urząd Miejski na ten cel przekazał dotację w kwocie 9.953,80 zł. Prace mają potrwać do 30 listopada 2017 roku.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.