Pozostałości walk o Trzciankę z Palcu Pocztowego.

2 kwietnia br. w trakcie prac związanych z rewitalizacją Placu Pocztowego uwagę jednego
z pracowników przykuł biały przedmiot wystający z ziemi. Jak się okazało były to elementy skorodowanej skrzynki cynkowej, zawierającej amunicję strzelecką z okresu II wś.
O zdarzeniu została powiadomiona policja. Po jej przyjeździe w miejscu tym stwierdzono obecność przedmiotów o wiele bardziej niebezpiecznych. W tzw. ,, zrzutowisku” tj. miejscu gdzie po walkach deponowano zbędną broń i amunicję znajdowały się min. niemieckie granatniki przeciwpancerne typu ,, pancerfaust”  oraz ,,panzerbüchse,, pociski artyleryjskie i granat trzonkowy. Występowanie tego typu depozytów jest charakterystyczne dla miast frontowych, i pomimo upływu lat co roku przy okazji rożnych inwestycji wciąż często się na nie natrafia. Sam zestaw broni i amunicji odkrytej w Trzcince charakterystyczny jest dla końcowego etapu II wojny, kiedy to głównym zapotrzebowaniem sił niemieckich były indywidualne środki zwalczania broni pancernej nieprzyjaciela. Niebezpieczne relikty zostały podjęte i zniszczone przez żołnierzy z patrolu saperskiego ze Złocieńca. Należy pamiętać, że pomimo upływu czasu znaleziska tego typu wciąż są niebezpieczne. Często nawet bardziej niż przed laty, ponieważ w wyniku korozji stają się niestabilne i nawet takie czynniki jak zmiana temperatury otoczenia w wyniku wykopania mogą doprowadzić do samoczynnej eksplozji. Każdorazowo w przypadku odkrycia  tego typu przedmiotów, należy zaprzestać dalszej pracy i powiadomić odpowiednie instytucje.

 

Zdjęcia wykorzystane za zgodą Komisariatu Policji w Trzciance.

Możliwość komentowania została wyłączona.