Flaga powstania wielkopolskiego

Dziś przypada 105. rocznica powstania wielkopolskiego. Z tej okazji chcemy opowiedzieć państwu o jednym z symboli tego wydarzenia, czyli o powstańczej fladze.

Podczas powstania używano wielu różnych flag i chorągwi. Jeśli chodzi o ich formę, nie istniały żadne regulacje powstańczych władz, które określałyby to, jak chorągiew ma wyglądać – w konsekwencji powstawało wiele jej wzorów.

Jednym z najbardziej znanych przykładów flagi powstania wielkopolskiego jest ta, którą wywieszono w nocy z 27 na 28 grudnia 1918 roku w Łęczycy k. Puszczykowa. Ma ona kształt czerwonego prostokąta z wycięciem w ząb w części dolnej. Na polu flagi naszyto białego orła bez korony. Wzór ten był wykorzystywany jako graficzny element pamiątek i wydawnictw związanych z powstaniem (przykład takiej flagi mogą zobaczyć państwo poniżej – pochodzi on ze strony sejmu RP: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=F7939518CB87AEEEC125892100403781).

Inną formą flagi jest ta promowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Na niej orzeł posiada koronę. Decyzję o wykorzystaniu takiej formy flagi z ukoronowanym orłem podjęto w oparciu o badania, które wykazały, że powstańcy częściej używali flag, na których widniał orzeł w koronie (więcej zob. https://powstanie.wmn.poznan.pl/flaga-powstancza-ktora-jest-wlasciwa/).

Która z tych wersji flagi jest więc poprawna? Odpowiedź jest prosta – obie. Niezależnie czy wywiesimy flagę powstania wielkopolskiego z ukoronowanym orłem czy bez korony – będzie ona świadczyć o naszej pamięci o tym ważnym wydarzeniu, a to jest w obchodach kluczowe.

Możliwość komentowania została wyłączona.