Początki pieniądza

Szanowni Państwo!

Trzcianeckie muzeum posiada bardzo zróżnicowane zbiory, które są przede wszystkim odbiciem dziejów naszego regionu. Szczególnie interesujący jest dział numizmatyczny, który poza eksponatami o lokalnym charakterze posiada wiele obiektów wykraczających poza naszą najbliższą okolicę. Od dziś wspólnie co dwa tygodnie będziemy poznawać tajemnice tego jakże ciekawego działu.

Zanim jednak zobaczymy pierwsze eksponaty, warto poświęcić kilka słów samym początkom pieniądza. Dzięki temu zdamy sobie sprawę z tego, z jak interesującym typem obiektów będziemy mieli do czynienia.

Początkowo ludzkość wymieniała towary za pomocą handlu barterowego. Było to dość problematyczne, więc z czasem pewien konkretny typ towaru stawał się ekwiwalentem wartości wszelkich innych dóbr. Takim towarem mogły być zarówno muszelki, jak i zwierzęce skórki (na przykład skóry kun – stąd nazwa chorwackiej waluty). Zdarzały się również bardziej egzotyczne „pieniądze” takie jak ludzkie czaszki (wyspy Salomona) czy psie zęby (Melanezja).

Pieniądz kruszcowy pojawił się nico później, a swój sukces zawdzięczał takim cechom, jak: trwałość, wygoda transportu i przechowywania oraz łatwość podziału na mniejsze części. Początkowo pieniądz kruszcowy miał formę sztabek, jednak z czasem przyjął znany nam kształt monety. Miało to miejsce najpewniej w Eginie i Lidii, ponieważ tam szczególnie szybko rozwinął się drobny handel, który wymagał poręcznego pieniądza.

Pamiętajmy, że pod terminem pieniądza kryją się zarówno opisane wyżej wcześniejsze jego formy, jak i późniejsze, czyli papierowe banknoty – których historię prześledzimy innym razem. Nie zapominajmy również o pieczęciach, medalach i odznaczeniach wchodzących w skład działu numizmatycznego, jednak ich historię poznają Państwo przy następnej okazji.

Poniżej widzą państwo zdjęcie wspomnianej już chorwackiej kuny (moneta ta dobrze oddaje nasze dzisiejsze rozważania). Co ciekawe, chorwacka waluta właśnie przechodzi do historii, 12 lipca 2022 roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przyjęcie Chorwacji do strefy euro z dniem 1 stycznia 2023 roku, więc od przyszłego roku chorwackie monety będziemy mogli oglądać przede wszystkim w muzeach. 

1 kuna chorwacka

Możliwość komentowania została wyłączona.