Pieczęć Solidarności

 

Szanowni Państwo,

Dzień Solidarności i Wolności to polskie święto celebrowane w rocznicę porozumień sierpniowych. Przypomina ono zarówno o trudzie i uporze działaczy Solidarności, jak i ich wielkim sukcesie, który pozwolił wyrwać całą Europę Środkowo-Wschodnią ze strefy wpływów Związku Radzieckiego. Działania Solidarności to nie tylko wielka polityka, ale również rzetelna praca prowadzona w różnych zakładach pracy doby PRL-u. To właśnie walka o poszczególnych pracowników i ich prawa, w mniejszych i większych przedsiębiorstwach, pozwoliła odnieść Solidarności tak wielki sukces.

Dziś w ramach kolejnego wpisu z numizmatycznego gabinetu trzcianeckiego muzeum chcemy przedstawić Państwu jedną z pieczęci używanych przez NSZZ Solidarność. Widoczny na zdjęciu typariusz jest świadectwem działalności NSZZ Solidarność w Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość”. Zamieszczona na pieczęci legenda o treści: NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY | »SOLIDARNOŚĆ« | przy Spółdzielni Inwalidów »Przyszłość« | ul. Grunwaldzka 18 | tel. 30, 280, 402, 153 | 64-980 TRZCIANKA, poza wskazaniem dysponenta pieczęci podaje również jego dane kontaktowe. Podane na pieczęci numery telefonów odnoszą się do wewnątrzzakładowej sieci telekomunikacyjnej.

Widoczny na fotografii typariusz był używany między innymi do opieczętowywania wykazów członków NSZZ Solidarność. Jeden z takich wykazów prezentujemy poniżej.

W ramach ciekawostki warto dodać, że poza taki „legalnymi” pieczęciami używano również takich, które nie były aprobowane przez ówczesne władze. Produkowano je domowym sposobem w pełnej konspiracji (na przykład poprzez wycięcie przy pomocy żyletki w kawałku gumy odpowiedniego wzoru). Gotowe matryce przedstawiające zazwyczaj jakieś antysystemowe wyobrażenie odciskano na listach, drukach lub dowolnych innych powierzchniach, a następnie niszczono poprzez pocięcie na kawałki i wyrzucenie.

Możliwość komentowania została wyłączona.