Panie, mieszczki i służki. Ilustracje życia codziennego…