60. Rocznica Powstania Hufca ZHP w Trzciance

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy z okazji 60. Rocznicy Powstania Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Trzciance oraz 55. Rocznicy ufundowania sztandaru hufca przez społeczność powiatu.  

Sianokosy

fragment kartki pocztowej Rychlika, a dokładnie część lasu bukowego. Pocztówka przedstawia ludzi podczas sianokosów. Karta datowana stemplem pocztowym 28.11.1929.  

Restauracja

Kartka przedstawia ogródek restauracji wraz z gośćmi przy Jeziorze Sarcze. Kartka datowana stemplem pocztowym 16.7.1923.