Odszedł śp. Jan Kozłowski

Zmarł przyjaciel naszego Muzeum, związkowiec, polityk, z zamiłowania historyk. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Jan Kozłowski  ur. 08.06.1946 – zm. 1.06.2017

Urodził się w Krzyżu Wielkopolskim, ale w 1965 roku przeprowadził się do Trzcianki, gdzie rozpoczął pracę w Ośrodku Taboru Leśnego. W latach 1967–1969 odbył służbę wojskową na lotnisku w Debrznie. Po powrocie z wojska trafił do Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru Leśnego na stanowisko tokarza. W tym czasie ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bydgoszczy, zaś w 2004 roku Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim.

Od początku tworzył struktury niezależnych związku zawodowych w PNTL-u. Co więcej poprowadził pierwsze spotkanie organizacyjne, na które przyszedł dyrektor Aleksander Wiza, a które odbyło się 12 października 1980 roku.  Przez kolejne miesiące aktywnie działał w strukturach NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zrezygnował z działalności. Przygotował ulotkę, którą kolportowano w mieście. Zorganizował grupę osób, z którą zbierał pieniądze dla rodzin internowanych działaczy związku. Taka działalność nie mogła nie zainteresować władzy komunistycznej. Został zatrzymany i aresztowany a następnie skazany na trzy lata pozbawienia wolności na podstawie Dekretu o Stanie Wojennym. Po wyjściu z więzienia, powrócił do pracy i zajął się działalnością
podziemną. W 1989 organizował struktury ,,Solidarności”, a następnie Komitetów Obywatelskich. Przez kolejne lata był związany z Ruchem Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Pracował w Urzędzie Rejonowym w Trzciance, Urzędzie Pracy w Trzciance i Wieleniu.

Był zwolennikiem powołania Powiatu Trzcianeckiego. Kiedy to nie udało się go stworzyć został radnym powiatowym I i II kadencji.

Możliwość komentowania została wyłączona.