Odszedł Jerzy Krzysztof Wojtkiewicz

Jerzy Krzysztof Wojtkiewicz ( 1947 – 2018 )

 

„Dzieli nas tylko czas…
Bo ja już doszedłem, ty wciąż jesteś w drodze…

                                                                  (autor nieznany)

 

 

Z ogromnym żalem informujemy, iż w dniu 1 czerwca 2018 r. odszedł od nas Jerzy Wojtkiewicz – przyjaciel muzeum!

Był wieloletnim członkiem Rady Muzeum, a w bieżącej kadencji przewodniczącym Rady. Miał swoisty i niepowtarzalny sposób bycia. Bez nadęcia rozmawiał o sprawach trudnych, potrafił  wspierać i doradzać bez moralizatorskich pouczeń. Regionalista i historyk, szczególnie w ostatnim okresie chciał pisać – tak jakby mu się gdzieś spieszyło, jak gdyby przeczuwał… Udało mu się w muzealnej Kronice zamieścić artykuł „70 lat Dwójki” – o swojej ukochanej szkole, w której przepracował prawie całe zawodowe życie. Rok wcześniej pochylił się nad artykułem „Przesiedlenia na ziemię trzcianecką w latach 1945 – 1947”.  W zbiorach naszego muzeum znajduje się praca magisterska Pana Jerzego „Osadnictwo w Trzciance w latach 1945 – 1947.” Wiele lat swojego życia poświęcił na filmowanie wydarzeń muzealnych, był na prawie każdym otwarciu wystawy, na prawie każdym wykładzie i koncercie.

 

Panie Jerzy, będzie nam Pana bardzo brakowało !!!

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.