Odkrycie nowego stanowiska grzebalnego na Ziemi Trzcianeckiej

Dział archeologii MZN w Trzciance wzbogacił się niedawno o duży fragment pradziejowej urny. Na podstawie stylistyki i cech technologicznych naczynia możemy powiązać je z kulturą pomorską. W tym przypadku zabytek datować należy na schyłek starej ery. Osoba przekazująca znalezisko poinformowała, że naczynie to zostało odkryte przypadkowo przez członka rodziny w latach 80 u.w. Na szczęście przekazujący pamiętał lokalizację odkrycia. Relikt urny został przekazany do właściwego WUOZ i oczekuje na oficjalne przekazanie do naszych zbiorów. Równocześnie  dokonano oględzin miejsca odkrycia. Nowe cmentarzysko położone jest na wyniosłej górze, silnie eksponowanej, położonej nad dużym ciekiem wodnym stanowiącym dopływ Noteci. Jest to klasyczna lokalizacja miejsc pochowków z epoki żelaza. Co więcej, z terenu nowego cmentarzyska widać sąsiednie wzgórza, na których znajdują się znane już cmentarzyska kultury pomorskiej. Otoczenie to jest ciekawym przykładem czytelnego do dziś układu przestrzennego, w którym funkcjonowała ludność kultury pomorskiej. Jednocześnie informujemy na prośbę WUOZ aby w związku z aktualnymi przepisami prawnymi zabytki archeologiczne przekazywać lub zgłaszać bezpośrednio do danej siedziby WUOZ z pominięciem muzeum. W świetle aktualnych rozwiązań prawnych to WUOZ powinien być stroną przekazującą własność skarbu państwa danej placówce muzealnej. Oczywiście muzeum służy pomocą w organizacji takiego przekazania. Na zakończenie chcielibyśmy podziękować przekazującemu i pogratulować odpowiedzialnej postawy społecznej. Będziemy wnioskować o jej nagrodzenie. Dzięki temu odkryciu bez wątpienia poszerzymy naszą wiedzę na temat osadnictwa pradziejowego w rejonie Trzcianki. Na wiosnę 2021 roku planowane jest przeprowadzenie weryfikacyjnych badań wykopaliskowych na terenie nowo odkrytego cmentarzyska.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.