Nowy obiekt muzealny

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wzbogaciło swoją kolekcję dawnych kart pocztowych o dwie kolejne pocztówki z widokami Trzcianki sprzed 1945 roku – obecnie prezentujemy jedną z nich. Przede wszystkim jest oryginalna w formie – zawiera 13 miniaturowych widoków wkomponowanych w litery napisu VIELE GRÜSSE. Obrazki są na tyle duże, że można je zidentyfikować. Są to: restauracja Germania (budynek istniejący – ob. ul. Dąbrowskiego), dworzec kolejowy, widok ogólny miasta, poczta, ratusz, pomnik ku czci poległych w wojnie francusko-pruskiej 1870-1871, sąd (ob. budynek szkoły katolickiej), fabryka przeróbki drewna Steinhagen & Hirsekorn (budynek nieistniejący – ob. ul. Wiosny Ludów), skrzyżowanie ulic Dworcowej i Bismarcka (ob. Sikorskiego i Kościuszki), dwustuletni kasztanowiec na ulicy Dworcowej, staw przy starym młynie (nieistniejącym – ob. ul. Łomnicka), ulica Dworcowa, rynek z kościołem ewangelickim.

Karta jest przykładem dawnego typu karty pocztowej, kiedy jedna strona przeznaczona była tylko na adres, druga zaś zawierała ilustrację oraz niewielką ilością miejsca na korespondencję – w przypadku opisywanej kartki jest to wydzielone pole tekstowe u dołu, w którym nadawca napisał kilka słów. Wydawca karty ukryty jest pod oznaczeniem: 1815 M. B. B. 55. Karta pochodzi z obiegu pocztowego. Na stronie adresowej jest znaczek pocztowy o nominale 5 fenigów, skasowany stemplem poczty w Trzciance 26 czerwca 1905 roku. Karta jest adresowana do Berlina do „Panny Gertrudy”, której nazwisko jest trudne do odczytania.

Możliwość komentowania została wyłączona.