Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Od lat 1 marca wspominamy osoby, które w czasie II wojny światowej prowadziły działalność niepodległościową a po wojnie były z tego powodu prześladowane przez władze komunistyczne. Pamiętamy również o członkach organizacji młodzieżowych. Wspominamy takie postaci jak Stanisław „Burza” Karliński, żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK czy członków Organizacji Młodzieżowej „Grunwald”. Warto również przypomnieć postaci związane z Trzcianką na krótką, mało znane, których działalność była jednak piętnowana po zakończeniu działań wojennych.

 

Por. Florian Budniak, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (1910-1993)

Z Trzcianką po II wojnie światowej był związany żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, represjonowany przez władze komunistyczne w latach 1950-1956 Florian Budniak.

Jeszcze przed II wojną światową ukończył Uniwersytet w Poznaniu na Wydziale Rolniczo-Leśnym a następnie rozpoczął pracę w Nadleśnictwach: Wronki, Sieraków i Wierzchlas. Przeszedł także szkolenie wojskowe. W czasie Wojny Polskiej 1939 roku, był oficerem łącznikowym w 4 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii Pomorze. Po zakończeniu walk, już na początku 1940 roku nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej. W ZWZ oraz w Armii Krajowej działał do 1945 roku, kiedy to gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” rozwiązał AK. W działalności konspiracyjnej przyjął pseudonimy „Borsuk”, „Halicz” oraz „Andrzej”. Po II wojnie światowej wrócił do swojego zawodu. Dzięki inicjatywie Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu organizował nową jednostkę: Zarząd Transportu Leśnego w Trzciance.  Firma wspomniana dała ona początek znanemu w kraju Przedsiębiorstwu Transportu Drewna. Budniak przeniósł się do Trzcianki, gdzie współtworzył wspomniane przedsiębiorstwo. W czasie referendum 1946 został aresztowany. Po zwolnieniu trafił do Warszawy do Ministerstwa Leśnictwa, gdzie pracował do 1950 roku. Wtedy też został zatrzymaniu i aresztowany a następnie skazany na karę dożywotniego więzienia. Wyrok zamieniono ostatecznie na 15 lat a Florian Budniak przesiedział w więzieniu 6 lat. Wyszedł w 1956 roku. Otrzymał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Virtuti Militari.

Florian Budniak foto domena publiczna

Możliwość komentowania została wyłączona.