Kolejny sukces Muzeum!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrona zabytków archeologicznych” przyznało nam dofinansowanie  w kwocie 25000,00 zł. W ramach projektu wykonamy zadanie pt. „Biała 26 ob. AZO 39-24- opracowanie wyników badań z lat 1967-1977. Monografia dedykowana pamięci Czesława Strzyżewskiego”.

Możliwość komentowania została wyłączona.