Gra miejska Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uczniowie siedmiu trzcianeckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięli udział w grze miejskiej Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance. Zainteresowanie ze strony szkół było bardzo duże. Niektóre placówki, chciały zgłosić większa liczbę drużyn niż planowano.

Uczniowie w trakcie gry musieli odwiedzić siedem miejsc, w których rozwiązywali zadania. Wszystkie miejsca nawiązywały do postaci, które po wojnie cierpiały prześladowania ze strony władzy komunistycznej. Na trasie znalazły się: Liceum Ogólnokształcące w którym upamiętniono młodzieżową Organizację Grunwald, Urząd Miasta co wiązało się z pierwszym powojennym burmistrzem Stanisławem Wizą – działaczem PSL-mikołajczykowskiego, prześladowanym przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku i Biblioteka, w której po wojnie mieścił się hotel i restauracja Polonia, miejsce spotkań członków Związku Byłych Partyzantów Warta. Dodatkowo, uczniowie musieli znaleźć kapliczkę z 1811 roku, wskazać jaki zabytek znajduje się na wieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych czy określić symbol totalitarnego państwa umieszczonego na Mauzoleum.

Ostatecznie grę dla szkół gimnazjalnych wygrało Gimnazjum nr 1 w Trzciance zaś ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące.

Momentem kulminacyjnym nie było jednak rozdanie nagród, ale spotkanie z panią Wandą Kaletką, skazaną na dwa lata i sześć miesięcy za działalność w Grunwaldzie.

Cieszę się, że mogę się z wami spotkać w wolnej Polsce. To co mogę wam przekazać jest jednak straszne.

Wanda Kaletka opowiadała o warunkach w jakich przesłuchiwano aresztowanych, sposobach fizycznego i psychicznego znęcania nad osadzonymi, pobytach w karcerze oraz o problemach jakie napotykali prześladowani po wyjściu z więzienia.

Gra, połączona ze spotkaniem ze świadkiem historii, okazała się znakomitym sposobem na edukację historyczną młodego pokolenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.