Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

1.Sprawy związane z działalnością Muzeum można zgłaszać w następujący sposób:

– osobiście w sekretariacie Muzeum  ul. Żeromskiego 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00        do 15:00

– pisemnie na adres: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka , ul. Żeromskiego 7 i 36a,            64-980 Trzcianka

– telefonicznie pod numerem 67-216-24-46

– drogą elektroniczną  – e-mail: mzntrzcianka@wp.pl

 

  1. Pisma, które wpłynęły do Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka są rejestrowane w dzienniku korespondencji.
  2. Osoby zainteresowane wniesieniem skarg i wniosków dotyczących działalności Muzeum przyjmowane są przez dyrektora lub osobę upoważnioną w godzinach pracy Muzeum.
  3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, a także ustnie do protokołu. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Muzeum przekazywane są do sekretariatu celem ich rejestracji i przekazania do rozpatrzenia przez Dyrektora.
  1. W budynku Muzeum przy ul. Żeromskiego 7 znajduje się rejestr „Skarg i wniosków”, dostępny dla osób zainteresowanych.

Możliwość komentowania została wyłączona.