Misja

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance gromadzi, chroni, opracowuje i udostępnia powierzone dobra dziedzictwa kulturowego. Cel ten realizuje poprzez prezentację zbiorów na ekspozycjach stałych, wystawach czasowych, organizację imprez i różnorodnych wydarzeń kulturalnych, prowadząc badania naukowe oraz działalność edukacyjną, popularyzatorską i wydawniczą.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.