„Biała stanowisko 26”

Trzcianeckie muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrona zabytków archeologicznych” na opracowanie  wyników badań z lat 1976-1977 Biała stanowisko 26 ob. AZP 39-24.

W czwartek, 19 grudnia br. odbyła się promocja wydawnictwa „Biała stanowisko 26”, której towarzyszyła wystawa czasowa. Zostały na niej zaprezentowane fotografie pochodzące z badań archeologicznych oraz pozyskane dzięki nim obiekty. Licznie przybyli goście wysłuchali wystąpienia Piotra Alagierskiego – archeologa trzcianeckiego muzeum, współautora wydawnictwa.

Publikacja  jest formą prezentacji wyników badań na stanowisku Biała 26. Jej celem  było zebranie w jednym miejscu maksimum dostępnych informacji i archiwaliów dotyczących tego stanowiska cennego nie tylko z perspektywy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Możliwość szerszej prezentacji wyników tych archiwalnych badań, cieszy tym bardziej, że pomimo całego  bogactwa, nadnoteckie materiały archeologiczne (w ostatnich latach) rzadko są obecne w polskiej literaturze archeologicznej. Jako najwygodniejszą formą prezentacji wyników badań na stanowisku Biała 26 przyjęto studium przypadku, które w przeciwieństwie do klasycznych opracowań monograficznych skupia się na indywidualnych zagadnieniach bez analizy ich szerszego kontekstu czy charakteru masowego.

Publikacja w wersji pdf dostępna w zakładce MKiDN.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.