79. rocznica powstania warszawskiego

W ramach przypadającej dziś 79. rocznicy powstania warszawskiego chcemy zaprezentować Państwu notatkę zamieszczoną w Głosie Wielkopolskim poświęconą pierwszej rocznicy wspomnianego wydarzenia.

Ukazany poniżej fragment gazety należy potraktować jednak jako źródło historyczne ukazujące to, w jaki sposób pisano o powstaniu warszawskim w roku 1945, a  nie jako źródło rzetelnych informacji na ten temat. Przedstawione tam informacje nie są bowiem obiektywnym spojrzeniem na tę sprawę, a oficjalną wykładnią ówczesnej władzy. Z niektórymi fragmentami (np. „gorący patriotyzm wykorzystany został dla celów osobistych szczupłej garstki polityków reakcyjnych, którzy w nadziei osiągnięcia władzy nie zawahali się skazać setek tysięcy rodaków na śmierć, a piękną stolicę Polski na zagładę”) nie możemy się zgodzić, inne natomiast podkreślające patriotyzm i bohaterstwo walczących są jak najbardziej zgodne z prawdą.

Możliwość komentowania została wyłączona.