60. Rocznica Powstania Hufca ZHP w Trzciance:

60 lat ZHP w Trzciance