288. rocznica nadania praw miejskich Trzciance

Król Polski August II Mocny dnia 3 marca 1731 roku podpisał akt nadania praw miejskich Trzciance. Przywilej odwoływał się do magdeburskiego wzoru prawa, opisującego strukturę nowego ośrodka administracyjnego. Prawo magdeburskie (w przeciwieństwie na przykład do prawa lubeckiego) opisywało strukturę miast śródlądowych. Właścicielami wsi, której nadano prawa miejskie byli wówczas Stanisław i Marcjanna z Iwańskich Niszyccy oraz Antoni i Franciszka z Iwańskich Szembekowie. Warto wyjaśnić, że ówczesne tereny pod względem własności dzieliły się na dwie zasadnicze grupy: ziemie królewskie (należące do króla, w pewnym uproszczeniu można by powiedzieć, że państwowe) oraz ziemie prywatne. Taki właśnie status miała Trzcianka w 1731 roku.

Co ciekawe dzisiejszy herb miasta pochodzi od właścicieli będących w posiadaniu miasta w późniejszym okresie. W 1738 roku Stanisław Poniatowski, ojciec króla Stanisława Augusta, nabył Trzciankę by sprzedać ją następnie po kilkunastu latach w 1751 roku. To właśnie herb rodu Poniatowskich Ciołek, stał się później wzorem dla herbu miejskiego. Rada Miejska użyła go pierwszy raz w 1840 roku, kiedy burmistrzem był pochodzący z Człopy Ludwik Matzky, ostatni włodarz w okresie rozbiorów, mający polskie pochodzenie.

Możliwość komentowania została wyłączona.